Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier voor de online versie.
Voeg alstublieft mailing@meewind.nl toe aan uw adresboek.
1
2
20 april 2018
3

Geachte participant,

Nu 2012 ten einde loopt, is het tijd voor een korte terugblik, samen met u. Mede dankzij duizenden participanten zoals u kunnen wij terugkijken op een uitstekend jaar.

Steeds meer participanten
Ook in 2012 sloten zich weer nieuwe participanten aan bij ons fonds Zeewind 1. In totaal participeren inmiddels 3572 particulieren in Meewind-fonds Zeewind 1 en daarmee in duurzame energievoorziening.

Veranderingen in 2012
Nieuw: uw belangen zijn ondergebracht in een aparte stichting: Stichting Bewaarder Meewind Fonds(en). Deze stichting wordt bestuurd door ANT Custody B.V. In juni is de financiële bijsluiter vervallen, daarvoor in de plaats kwam de Essentiële Beleggersinformatie, en een nieuwe risico-meter. Meewind-fonds Zeewind 1 valt in
categorie 2, de op een na laagste risico-categorie. Al onze participanten ontvingen onlangs de Essentiële Beleggersinformatie, waarvan de laatste versie altijd beschikbaar is op www.meewind.nl.

Meewind-belang in Belwind uitgebreid
Wij hebben ons belang in Belwind dit jaar uitgebreid met 6,5 miljoen euro. Belwind wordt gebouwd in twee fasen voor de Belgische kust. Belwind 1 (al gebouwd en in bedrijf) en Belwind 2 (in ontwikkeling). De financial close van Belwind 2 zal naar verwachting in de loop van 2013 plaatsvinden. En dan kan in 2014 worden gestart met de bouw van dit tweede deel van het Belwind-windparkencomplex.

Belwind 1: geheel conform de prognoses
Het windpark voor de Belgische kust (Belwind 1) functioneert uistekend. De Belwind-windturbines zijn maar liefst 95% van de tijd aan het werk. Met dank aan de prima planning van onderhoudsprogramma’s. De hoeveelheid elektriciteit die Belwind 1 het afgelopen jaar heeft opgewekt, is dan ook geheel conform de prognose. Belwind heeft dit jaar meer afgelost dan gepland van zijn bancaire financiering. Ook het financiële rendement over 2012 is zoals geprognosticeerd.

Nieuw in 2012: fonds Regionaal Duurzaam
Met ingang van december is het nieuwe Meewind-fonds Regionaal Duurzaam actief. Regionaal Duurzaam investeert in kleinschalige, lokale energie-opwekking door warmte-koude opslag in combinatie met zonnecollectoren, in verschillende regio’s van het land. Het voorlopige koopcontract voor de eerste vijf projecten van Regionaal Duurzaam-projecten is getekend. Regionaal Duurzaam heeft de Fiscale Groen-status.

De plannen voor 2013
Natuurlijk gaan we in het nieuwe jaar door met investeren in schone, duurzame energieprojecten. Zowel centraal (met windparken op zee) als decentraal (in kleinschalige projecten in de wijk). Onze eerste doelstelling is het uitbreiden van de productiecapaciteit van de projecten van Regionaal Duurzaam. Juist op het gebied van warmte-koude opslag gecombineerd met zonnecollectoren, is nog heel veel groei mogelijk.

Goed voornemen voor het nieuwe jaar!
Samen met u hopen wij van 2013 opnieuw een succesvol jaar te maken. Prettige feestdagen en een duurzaam en voorspoedig nieuw jaar!

Met vriendelijke groet,

Willem Smelik
Meewind


Regionaal Duurzaam
Wilt u ook participeren in Regionaal Duurzaam? Klik hier voor participeren
of voor details de Essentiële Beleggersinformatie.
 
En natuurlijk kunt u ook uw participatie in Zeewind 1 te allen tijde uitbreiden.
Klik hier voor bijstorten of lees de Essentiële Beleggersinformatie.


Seawind Capital Partners BV is als beheerder van de het subfonds Zeewind 1 en het beleggingsfonds Regionaal Duurzaam 1 ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiele Markten.

Meewind wordt o.a. gesteund door de participatie van meer dan 3500 particulieren:
Volg ons ook op: 12 12
Uitschrijven